Kursused
KINESIOLOOGIA - ÕPETUS LIIKUMISEST MEIE KEHA MÄLETAB KÕIKE 


 TERVENDAV PUUDUTUS
"TOUCH FOR HEALTH"


KINESIOLOOGIA on viimaste aastakümnete uusimaid ja efektiivsemaid psühhofüsioloogilise korrektsiooni meetodeid, mis baseerub Hiina energiaõpetusel ja tegeleb energia ringlusega inimese kehas. Hiina energiaõpetuse kohaselt sõltub inimese tervis tema eluenergia vabast voolust. Inimest vaadatakse kui ühtset tervikut: nii tema kehaline kui ka vaimne tervis sõltub eluenergia vabast voolust. Kinesioloogia rajas 60.-ndate aastate algul USA kiropraktik dr.George Goodhearth. Ta avastas üksikute lihaste seose energiameridiaanidega ning et meridiaani kindlate punktide mõjutamisega saab energiavoolu aktiveerida.Kinesioloogia abil saab taastada aju poolkerade vahelise seose ning aju ja keha vahelise koostöö.

Kinesioloogia on terviklik meetod, kuna seda on võimalik kasutada kõigis eluvaldkondades. Ta järgib vana Hiina põhimõtet, et tervis on saavutatud alles siis, kui kõik inimese elus on energeetilises tasakaalus, st. omavahel kooskõlas. Kui te olete terve, võite kinesioloogiliste meetodeitega välja selgitada, kuidas te saaksite teha oma elu veelgi täiuslikumaks, kui see on praegu. Te õpite selgemini vahet tegema, mis teid teie isikliku potentsiaali (teie võmete või kehaliste oskuste, teie elurõõmu, teie suhtlemisoskuse) rakendamisel segab või toetab.

Lihasetest on mitmetes ametites kasutatav: 
 • arst võib lihasetesti abil valida välja patsiendi jaoks sobiva ravimi
 • õppenõustaja selgitab välja individuaalsed harjutused, mis soodustavad õppimist
 • psühholoog võib kinesioloogia abiga nähtavale tuua patsendi varjatud tunded.

"Tervendav puudutus" - "Touch for Health" on rakendusliku kinesioloogia baasmeetod. Selle töötas välja 70.-ndatel aastatel USA-s dr. John Thie, eesmärgiga anda asjaarmastajatele kätte meetod hea tervise saavutamiseks ja haiguste ennetamiseks.Terapeutide jaoks vahendab "Tervendav puudutus" rakendusliku kinesioloogia põhiteadmist. Kursuse käigus omandatakse lihaste testimise võtted, mille abil leitakse meie stresside põhjused. Stressi tagajärjeks on muutused lihaste seisundis. Praktikas omandatakse korrektsiooni meetodid, mis kujutavad endast tervet sünteesi erinevatest puudutustehnikatest, millega saate aidata nii iseennast kui ka pereliikmeid ja sõpru.

Tulemuseks on:

 • tervisliku seisundi paranemine, eneseregulatsiooni käivitumine,enesetervenduslike jõudude aktiveerumine,
 • kehaliste vaevuste ja haiguste ennetamine,
 • meeleolulanguste ja emotsionaalse pinge tasakaalustamine,
 • liikuvuse ja lihaste koostöö paranemine, keha hoiaku paranemine,
 • tervist soodsalt või ebasoodsalt mõjutavate toiduainete leidmine,
 • esmaabi pea- ja seljavalude, venituste puhul.

Keha tunneb iseenda vajadusi. "Tervendava puudutuse " meetod võimaldab meil seda individuaalselt kindlaks teha lihastesti abil. Loomulikult pole "Tervendav puudutus" kõike tervendav imemeetod ja see ei asenda haiguse korral arstiabi. Aga kas pole tore teada,et võime oma tervist parandada on sõna otseses mõttes meie endi kätes? 

"Tervendav puudutus" koosneb neljast osast. 

I osas õpitakse testima 14 lihast, mis vastavad 14 põhimeridiaanile. Erinevate reflekspunktide ja teiste korrektuuri elementide kasutamisega püütakse taastada lihaste ja kehaenergia tasakaalu. Õpitakse testima toiduainete sobivust, tasakaalustama emotsionaalset stressi, testimist asendusisikuga, lihtsat eneseabi valude puhul. 

II osa on neile, kes seda meetodit juba tunnevad ja tahavad omandada rohkem teoreetilisi ning praktilisi teadmisi rakenduslikus kinesioloogias. Õpitakse testima järgnevat 14 lihast (selja-, vaagna- ja õlavöötme lihased). Lisanduvad uued korrektsioonimeetodid. Õpitakse viie elemendi teooriat, tasakaalustamist meridiaaniratta abil, viie elemendi ühe punkti balanssi. Uute tehnikate omandamine võimaldab energia tasakaalustamist läbi viia lühema aja jooksul. 

III osas õpitakse täiendavalt 14 lihase testimist, varjatud üleenergia tasakaalustamist pulsitesti abil, reaktiivsete lihasseoste tasakaalustamist, informatsiooni energeetilist salvestamist verweilmoduse abil, hoiaku analüüsi, sammu balanssi, toonibalanssi, tasakaalustamist tiibeti kaheksatega ja muid tehnikaid. 

IV osas õpitakse akupressuurpunktide teooriat, luo-punkte, bilateraalselt väljalülitatud lihaste tasakaalustamist lülisamba reflekspunktide abil, 42 lihase testimist seistes, 5-elemendi tasakaalustamist toitainetega, eneseabi meetodeid valude korral ja muid tehnikaid. 

Kursusest osavõtja saab eestikeelse õppematerjali, mis on varustatud fotode, skeemide ja selgitustega nii testiliigutuste kui ka korrektsiooni meetodite kohta. Kursuse läbinud saavad soovi korral IKC sertifikaadi. 

Lektor Malle Raus
IKC (International Kinesiology College) sertifitseeritud instruktor

TFH rajaja Dr. John F. Thie saatesõna

Thouch for Health (Tervendav puudutus) on meetod, mis aitab nii selle põhirakendajatel kui ka asjaarmastajatel saavutada töö- ja erasfääris suuremat edu ning paremat tervist. TFH suurendab sportlaste ja vanemate inimeste võimet saavutada oma eesmärke, parandab kooliõpilaste ja igas vanuses õppurite õppimisvõimet ning on samas ka tõhus täiendus teistele tervishoiualastele ennetavatele meetmetele. Tahaksin teile südamele panna, et tutvuksite selle meetodi ja tema kasutamisega põhjalikult, sest see võib edaspidises elus olla aluseks teie isiklikule arengule ja aidata saavutada tippvormi.

Soovitan teile käesolevat VAK-i kirjastuse TFH väljaannet. VAK-i ja IAK-i asutajad ning juhatajad olid esimesed, kes pakkusid TFH-d ka saksakeelses keskkonnas. Nad uurisid TFH-d juba ajal, kui see kinesioloogia suund oli veel seotud International College of Applied Kinesiologyga (ICAK). Sel ajal olin mina International College of Applied Kinesiology esimees ja samaaegselt ka Touch For Health Foundationi president. IAK toetas mind alates minu esimesest külastusest Saksamaale, mille eesmärgiks oli TFH õpetamine. VAK-i välja antud TFH-d käsitlevad kirjutised on alati olnud kõrgetasemelised.

IAK-i poolt väljaõpetatud professionaalsed kinesioloogia rakendajad asutasid aastal 1987 Saksa Rakendusliku Kinesioloogia Mittetulundusühingu (Deutsche Gesellschaft für Angewandte Kinesiologie e.V., DGAK). Selle organisatsiooni eesmärk on kindlustada väljaõppe ja rakendamise kvaliteedistandard, anda juhised kinesioloogia rakendamiseks eetiliselt ja õiguslikult korrektsel viisil ning teha koostööd ametkondadega, et tagada kogu avalikkuse kasu TFH eelistest.

VAK ja IAK realiseerivad hästi TFH meetodi põhifilosoofiat, nimelt terviseparanduslikku ideed ning tõuget aidata end ja oma peret ise. Seepärast soovin käesolevale artiklile tema aktiivset elluviimist.

Dr. John F. Thie
Touch For Health meetodi rajaja
Malibu, Kalifornia, detsember 2000

Kinesioloogia-alase koolituse erinevad teed:

1. Tervendav puudutus (Touch for Health), lühidalt TFH:

 • TFH I kuni IV osa (4 korda 2 päeva)
 • 2 õpperaamatut iseseisvaks tööks
 • 2-päevane kursus (TFH süntees) eestikeelse tõlkega
 • Teooria eksam

Peale seda on õigus alustada tööd TFH praktikuna.

2. Energeetiline psühholoogia:

 • Energeetiline psühholoogia eneseabiks

© 03.10.2020 MTÜ Kinesioloogia Selts