Tervendav puudutus

Malle Raus

  Tervendav puudutus I osa (Touch for Health I)

Kursusel õpitakse lihasetesti tehnikat, 14 meridiaani põhilihase testimist ja tasakaalustamist, testimist asendusisiku abil, toiduainete sobivuse testimist, lihtsat eneseabi valude puhul.

Millal ja kus?
1. - 2. aprillil 2023 Viljandis (Kagu 6a-6). 

Kursuse hind 190 € kordamine 95 € sisaldab saksa- ja eestikeelset õppematerjali, kohvi- ja teepause, IKC sertifikaati.

Ajakava: 
Laupäeval kell 11.00 - 18.30
Pühapäeval kell 9.00 - 17.30

Tagastamatu registreerimistasu 20€ kanda 15. märtsiks Malle Raus'i a/arvele. Ülejäänud tasu kanda üle 27. märtsiks. Kursus toimub, kui on piisav arv osavõtjaid. Kursuse ärajäämisel tasu tagastatakse. Kui keegi jääb mingil põhjusel tulemata, siis tagastatakse registreerimistasu võrra väiksem summa.

 Tervendav puudutus II osa (Touch for Health II)
Tagasisidet SA Tartu Rahvaülikoolis toimunud kursuse kohta saab lugeda siit.

Millal ja kus?
6. - 7. mail 2023 Viljandis (Kagu 6a-6). 

Kursuse hind 190 € kordamine 95€ sisaldab saksa- ja eestikeelset õppematerjali, kohvi- ja teepause, IKC sertifikaati.
Töövihik nr.1 iseseisvaks tööks maksab 15 €.

Ajakava: 
Laupäeval kell 11.00 - 18.30
Pühapäeval kell 9.00 - 17.30

Tagastamatu registreerimistasu 20€ kanda 17. aprilliks Malle Raus'i a/arvele. Ülejäänud tasu kanda üle 2. maiks. Kursus toimub, kui on piisav arv osavõtjaid. Kursuse ärajäämisel tasu tagastatakse. Kui keegi jääb mingil põhjusel tulemata, siis tagastatakse registreerimistasu võrra väiksem summa.

Info:
Tel. 55648625, e-mail: Malle.Raus@gmail.com
Kursusetasu sisaldab eestikeelset õppematerjali, IKC sertifikaati ning kohvi/tee pauside ajal. Kursusetasu palun kanda Malle Raus'i arveldusarvele EE0210 10 3020 1103 9004 AS SEB Pangas 3 päeva enne kursuse algust. 
NB! Palun selgituseks märkida, millisel kursusel osaleda soovitakse.

Mida oleks vaja: 
Sportlik riietus, mis võimaldab lihtsamaid võimlemisharjutusi ja (punkt)massaazi tegemist.

Kursused toimuvad Viljandis, kui on olemas piisav arv õppida soovijaid. Osavõtu soovist palun teatada.

  "Tervendava puudutus edasijõudnutele "
(eeldus TFH I - IV osa ja täidetud TFH tööraamatud I ja II.)

See on TFH I - IV osa kursuste materjali sügavam käsitlemine. Omandatud teadmised aitavad kaasa viie elemendi energeetiliste seoste sügavamale mõistmisele nii keha kui ka emotsionaalsel tasandil. Üksikud tehnikad arenevad välja läbimõeldud tervikuks. Teemade selgitused ja demostratsioontasakaalustamised väikestes gruppides - te näitate tasakaalustamisi ja kannate ette TFH teemasid. 

Lõpetuseks "Touch for Health" eksam.

  "Touch for Health" kirjalik eksam

Kirjalik test kui eeldus TFH praktikuks saamisel või TFH IV kursuse läbinud huvilistele teadmiste taseme hindamiseks. Eksam on kirjalik, testi vormis, sisaldab 60 küsimust, kus tuleb leida võimalike vastusevariantide hulgast õige vastus. Küsimuste valdkonnad on:
  • TFH ajalugu,
  • TFH I, II, III ja IV osa,
  • IKC eetilised põhialused (igast valdkonnast 10 küsimust).

Eksam loetakse sooritatuks, kui 60-st küsimusest 45 on õigesti vastatud. 
Osavõtjatel on seejuures lubatud kasutada oma õppematerjale. 
Eksam kestab 45 minutit + hindamine, kokku ca 2 - 3 tundi.

Peale teooria eksami edukat sooritamist võib alustada TFH praktikuna tööd klientidega.

Rahvusvaheliselt on üles kerkinud nõudmine õpetuse kvaliteedi kindlustamise osas. Sellest tulenevalt laiendas IKC (peakorter Austraalias) Touch For Health programmi ning muutis nõudeid õpetamisõiguse välja andmiseks.

Touch For Health I - IV, iga kursus 2 päeva, säilib endisel kujul. 

Uued nõuded:
  • 2 TFH tööraamatut (mõlemad on juba tõlgitud eesti keelde ja neid saab osta) TFH tööraamatud sisaldavad TFH-ga seonduvaid küsimusi ja balansikirjeldusi. Töötades teooriaga ja praktiliselt sõprade ning tuttavatega (k.a juhtumite kirjeldus) olete te ametis ca. 120 tundi. Punktisüsteemi abil saate hinnata oma tööd ja teadmise oma TFH tasemest. Täidetud tööraamatud esitada 2 kuud enne edasijõudnute kursust Malle Rausile. Hind on 14,80 € /tk.
  • Touch For Health edasijõudnutele. See 2-päevane kursus 14 kursuse tunniga sisaldab muuhulgas kirjalikku Touch For Health eksamit.
© 28.01.2023 MTÜ Kinesioloogia Selts