Tervendav puudutus

Malle Raus

  Tervendav puudutus I osa (Touch for Health I)

Kursusel õpitakse lihasetesti tehnikat, 14 meridiaani põhilihase testimist ja tasakaalustamist, testimist asendusisiku abil, toiduainete sobivuse testimist, lihtsat eneseabi valude puhul.

Millal ja kus?
5. - 6. juunil 2021 Viljandis (Kagu 6a-6). Kursuse hind 167€ kordamine 84€ sisaldab saksa- ja eestikeelset õppematerjali, kohvi- ja teepause, IKC sertifikaati.

Ajakava: 
Laupäeval kell 11.00 - 18.30
Pühapäeval kell 9.00 - 17.30

Tagastamatu registreerimistasu 20€ kanda hiljemalt 15. maiks Malle Raus'i a/arvele. Ülejäänud tasu kanda 28. maiks. Kursus toimub, kui on piisav arv osavõtjaid. Kursuse ärajäämisel tasu tagastatakse. Kui keegi jääb mingil põhjusel tulemata, siis tagastatakse registreerimistasu võrra väiksem summa.

Selga panna sportlik riietus. Kaasa võtta joogamatt.

 Tervendav puudutus II osa (Touch for Health II)
Tagasisidet SA Tartu Rahvaülikoolis toimunud kursuse kohta saab lugeda siit.


  Tervendav puudutus III osa (Touch for Health III)

Millal ja kus?
29. ja 30. mail 2021 Viljandis. Kursuse hind 167kordamine 84

Ajakava: 
Laupäeval kell 11.00 - 18.30
Pühapäeval kell 9.00 - 17.30

Tagastamatu registreerimistasu 20€ kanda Malle Raus'i a/arvele hiljemalt 5. maiks, ülejäänud tasu 20. maiks. Kursus toimub, kui on piisav arv osavõtjaid. Kursuse ärajäämisel tasu tagastatakse. Kui keegi jääb mingil põhjusel tulemata, siis tagastatakse registreerimistasu võrra väiksem summa.

Info:
Tel. 55648625, e-mail: Malle.Raus@gmail.com
Kursusetasu sisaldab eestikeelset õppematerjali, IKC sertifikaati ning kohvi/tee pauside ajal. Kursusetasu palun kanda Malle Raus'i arveldusarvele EE0210 10 3020 1103 9004 AS SEB Pangas 3 päeva enne kursuse algust. 
NB! Palun selgituseks märkida, millisel kursusel osaleda soovitakse.

Mida oleks vaja: 
sportlik riietus, mis võimaldab lihtsamaid
võimlemisharjutusi ja (punkt)massaazi tegemist.
Aeroobika vms. matt, vett joogiks.

Kursused toimuvad Viljandis, kui on olemas piisav arv õppida soovijaid. Osavõtu soovist palun teatada.

  "Tervendava puudutus edasijõudnutele "
(eeldus TFH I - IV osa ja täidetud TFH tööraamatud I ja II.)

See on TFH I - IV osa kursuste materjali sügavam käsitlemine. Omandatud teadmised aitavad kaasa viie elemendi energeetiliste seoste sügavamale mõistmisele nii keha kui ka emotsionaalsel tasandil. Üksikud tehnikad arenevad välja läbimõeldud tervikuks. Teemade selgitused ja demostratsioontasakaalustamised väikestes gruppides - te näitate tasakaalustamisi ja kannate ette TFH teemasid. 

Lõpetuseks "Touch for Health" eksam.

  "Touch for Health" kirjalik eksam

Kirjalik test kui eeldus TFH praktikuks saamisel või TFH IV kursuse läbinud huvilistele teadmiste taseme hindamiseks. Eksam on kirjalik, testi vormis, sisaldab 60 küsimust, kus tuleb leida võimalike vastusevariantide hulgast õige vastus. Küsimuste valdkonnad on:
  • TFH ajalugu,
  • TFH I, II, III ja IV osa,
  • IKC eetilised põhialused (igast valdkonnast 10 küsimust).

Eksam loetakse sooritatuks, kui 60-st küsimusest 45 on õigesti vastatud. 
Osavõtjatel on seejuures lubatud kasutada oma õppematerjale. 
Eksam kestab 45 minutit + hindamine, kokku ca 2 - 3 tundi.

Peale teooria eksami edukat sooritamist võib alustada TFH praktikuna tööd klientidega.

Rahvusvaheliselt on üles kerkinud nõudmine õpetuse kvaliteedi kindlustamise osas. Sellest tulenevalt laiendas IKC (peakorter Austraalias) Touch For Health programmi ning muutis nõudeid õpetamisõiguse välja andmiseks.

Touch For Health I - IV, iga kursus 2 päeva, säilib endisel kujul. 

Uued nõuded:
  • 2 TFH tööraamatut (mõlemad on juba tõlgitud eesti keelde ja neid saab osta) TFH tööraamatud sisaldavad TFH-ga seonduvaid küsimusi ja balansikirjeldusi. Töötades teooriaga ja praktiliselt sõprade ning tuttavatega (k.a juhtumite kirjeldus) olete te ametis ca. 120 tundi. Punktisüsteemi abil saate hinnata oma tööd ja teadmise oma TFH tasemest. Täidetud tööraamatud esitada 2 kuud enne edasijõudnute kursust Malle Rausile. Hind on 14,80 € /tk.
  • Touch For Health edasijõudnutele. See 2-päevane kursus 14 kursuse tunniga sisaldab muuhulgas kirjalikku Touch For Health eksamit.
© 24.03.2021 MTÜ Kinesioloogia Selts