Energeetiline psühholoogia

Malle Raus

  Sissejuhatus energeetilisse psühholoogiasse. Energiaravi koputamise abil.

Energeetiline psühholoogia kirjeldab meridiaaniõpetusel baseeruvaid tehnikaid, mida saab rakendada ka eneseabiks. Sellega saab tasakaalustada emotsioone ja hoiakuid, millega takistatakse ja kahjustatakse iseennast. Energeetiline psühholoogia tegeleb energia mõjuga emotsioonidele ja hoiakutele. Energia all on mõeldud akupunktuuri ja sellega sarnaseid meetodeid. Psüühilisi probleeme vaadeldakse siin energiaringluse häiretena. Te õpite tundma, kuidas teatud hoiakud ja ettekujutused muudavad elu raskeks ning eneseabi tehnikaid, mis võivad kiiresti aidata järgmiste probleemide puhul: hirmud, foobiad, raev ja viha, häbelikkus ja süütunne, sõltuvusprobleemid jne. Tähelepanu keskmes on siin teatud kloppimispunktide selgeksõppimine ja töö nendega. Lihasetestimise oskus täiendab võimalusi. Õppetöö toimub Fred Gallo, energeetilise psühhoteraapia rajaja, esimese raamatu "Energiaravi koputamise abil" järgi. Fred Gallo on kliiniline psühholoog ja üks energeetilise psühholoogia pioneere ning rahvusvahelisi juhte. Raamat sisaldab palju põhjalikku infot. Kursusel selgitatakse kasutatud mõisteid ja tehnikaid lihtsustatud kujul, et muuta raamatu mõistmine ja kasutamine lihtsamaks ja tulemuslikumaks. Osalejad saavad õppematerjali paberkandjal.

Kursuse sisu:
 • Kinesioloogilise lihasetesti õpetus
 • Energeetilise psühholoogia kloppimisakupressuurpunktid
 • Enesesabotaa˛ ja psüühilised vastuolud
 • Neuroloogiline desorganisatsioon/lühiühendused
 • Isiklik uskumuste skeem/sisemine maakaart
 • Peaaju balanss
 • Kloppimisakupressuurmeetodid energia tasakaalustamiseks
 • Täiendavad tehnikad

Wiebke Feddersen

  Energeetiline psühholoogia edasijõudnutele

Kursusel osalemise eelduseks on EP sissejuhatava kursuse läbimine. Kursusel õpite tundma energeetilise psühhoteraapia mitmekülgseid tehnikaid. Nädalavahetuse teemadeks on korduvad psüühika vastuolud ning üle- ja alaenergiate tasakaalustamine.

Kursuse sisu:
 • Häirepunktid ja nende kasutamine.
 • Kommunikatsioonimeetodid klientidega.
 • Negatiivse kogemuse eemaldamise meetod (NAEM). Selle abil saab korrigeerida laias spektris psüühilisi probleeme ja ka mõningaid füüsise probleeme.
 • Tervendamine valguse energiaga (HELP). HELP korrigeerib psüühika mitteadekvaatsed reaktsioonid ja suunab kliendi oma tegelike eesmärkide saavutamisele.
 • Afirmatsioonid meridiaanide ja emotsioonide tasakaalustamiseks.
 • Spetsiaalsed tehnikad vastuolude tasakaalustamiseks.
 • Hemisfääride dominantsi test (HDT).
 • Ühe punkti balanss.
© 29.09.2018 MTÜ Kinesioloogia Selts