Suomeksi
Touch for Health (TfH)  
Terveeksi kosketuksen kautaa

TfH on menetelmä, jonka avulla on mahdollista tasapainottaa lihasenergiaa. Lihastestin avulla voidan todeta lihaksien heikkoudet ja energiasulut, joita voidaan korjata yksinkertaisen menetelmien avulla. Tavoitteena on kehon itseregulaatiovoimien aktivoimien, kehon energiavirtojen pienempien tasapainohäiriöiden poistaminen.

TfH on yksi käytännöllisen kinesiologian osa, jonka perusti 60-luvun lopussa Californian kiropraktikko John Thie. 70-luvun alussa hän opetti sitä menetelmää ensimmäista kertaa, antaakseen harrastajille tehokaan menetelmän hyvän kunnon saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Terapeuteille välitää Tfh käytännöllisen kinesiologian perustietämystä. Nykypäivänä on se eniten arvostettu ja maailmassa laajimmiltaan tunnettu kinesiologiasysteemi. TfH on helposti omaksuttava ja sillä ei ole kielteisia sivuvaikutuksia. Lihastoim innan tilanne kuvastaa elimistön kokonaisuuden toimintaa.

Käytännön kinesiologian perustaja George Goodheart totesi, että kehossa tapahtuvat muutokset ovat seuratavissa lihastoiminnassa. Stressin aiheuttajat, joiden vaikutuksesta syntyy yhden henkilön elimistössä vaivoja, saatavat toisen ihmisen kehossa jäädä täysin huomaamatta. Tämä pätee samassa mittakaavassa biokemiallisella tasolla (esim.ruoan maun tai hajun vastenmielisyys), sielunelämän alalla (esim.ongelmatilanteet, emotionaaliset rasiteet) ja myös biomekaniikassa(esim. kehon asenteet, liikkeet).

Niinsanottu „terveyden kolmio“ on tasasivuinen kolmio, jonka jokaiseen sivuun vastaa elimistön määrätty alue.Näin ollen yksi sivu on varattu biokemialle. Siihen kuuluu kaikki, joka on yhteydessä aineenvaihduntaprosessiin, samoin kaikki, joka vaikuttaa biokemian aluetta (ravitsemus, lääkkeet, siitepöly jne.) Toinen kolmion sivu on varattu biomekaniikalle: kaikelle joka on yhteydessä lihaksiin ja luustoon, liikkumiseen ja asenteeseen. Kolmas aihepiiri on sielunelämä.

Kaikkien kolmen alueen on oltava tasapainossa, jos ihminen haluaa olla tasapainoinen. Heti, kun yhdellä alueella on häiriö, menettää elimistö tasapainon. Alussa pienet poikkeamat normaalitoiminnosta saattavat häiriön pitemmän vaikuttamisen tilanteessa aiheuttaa mitä vakavimpia häiriöitä, jopa sairauksia ja kärsimyksiä.

Kinesiologian tavoitteena on löytää, missä ja milloin jokin asia elimistössä menettää tasapainon ja keksiä keinot tasapainon palauttamiseen. Missä tahansa elimistön osassa ilmenevä häiriö vaikutta kehon biokemiallisia, biomekaanisia ja psyykkisiä prosesseja. Täsmälleen sama ilmenee myös positiivisten ärsykkeiden vaikutuksen tapauksissa. Heti, kun elimistössä jotakin korjataan, vaikutaa se kaikkia alueita.

Elimistön kolmea aluetta yhdistävä elementti on lihastoiminta. Missä tahansa elimistön osassa oleva häiriö ilmenee energiavirran häiriönä. Goodheart totesi, että jos yhdellä kolmesta edellämainituista alueista tapahtuu häiriö, jota elimistö ei kestä, niin sulkeutuu aikaisemmin hyvin toiminut lihas pois eikä toimi tarkoituksenmukaisesti.

Lihastestit mahdollistavat yksinkertaisia kokeita.
 • Biokemialliset ärsykkeet: haistaa huopakynää
 • Biomekaaniset ärsykeet: näpistää lihasta
 • Psyykkiset ärsykkeet: tentin tai hammaslääkärissä käynnin ajateleminen.
TfH-ssa testaamme lihastestin avulla meridiaanienergiaa. Siinä ilmenevät pienimmätkin energiatason tasapainohäiriöt. Siitä syystä

Olisi epätäsmällistä sanoa, että testitulokset ilmaisevat tiettyä elimistön sairautta.

Kansainvälisen kinesiologialiiton  
Eettiset periaatteet 

Kinesiologiamenetelmien käyttäjät ovat yksityishenkilöjä tai ammatilaisia ja nämä kaksi eivät sulje toistaan pois. Viranhaltija ei ole ammattilaisena yksinomaan työssään, vaan edustaa ammattiryhmäänsä sekä liikemaailmassa että vapaa-ajan toiminnasa. Etiikka on vastuun moraalisen ymmärtämisen ja tietoisuuden perustana, joka pitää meitä loitolla vahinkojen aiheuttamisesta.

Kinesiologian harjoittaja Kansainvälisen Kinesiologialiiton jäsenenä:

 • Käyttää „kasvatusopillista mallia“, jonka mukaan tuetaan sitä, mikä on kyseenalaisessa henkilössä itsesään olemassa.
 • Ei tee diagnooseja lääketieteellisessä merkityksessä, ei anna määryksiä eikä hoida, ellei hänellä ole vastaavia oikeuksia.
 • Uskoo itsesäätävään elämänenergiaan.
 • Käsittelee itsensä pelkänä saattajana, joka tukee asiakkaansa hänen tiellään.
 • Mahdollista henkilön tietoisen osaanoton ja aukeamisen.
 • Pykrii vaadittavalle koulutustasolle sekä sitoutuu hankkimaan kokemuksia ja lisäkoulutusta.
 • Toimii asiakkaiden ja kollegojen parissa ammattitaitoisesti.
 • Arvostaa luottamusta.
 • Ottaa huomioon henkilökohtaiset rajat ja mahdollisuudet.
 • Kunnioitaa ihmisoikeuksia.
 • Kiinnittää ensisijaisesti huomionsa ei patologiaan vaan potentiaaliin.
 • Arvostaa laatua.
 • Hyväksyy asiakkaan valinnan.
 • Suostuu siihen, että lihastesti on todistus, joka ei korvaa ajattelua eikä tajuamista.
 • Hyväksyy periaatteen, että lihastesti ei ole päätös, vaan päätöksenteon perusta.
 • Suostu siihen, että vastuu ennen energian tasapainottamista ja sen jälkeen on asiakkaalla itsellään.
 • Ei syytä eikä moiti asiakasta.
 • Lähtee siitä, että ihmisen energia tasapainotettaisiin ja aktivoitaisiin itseparannusvoimia.
(Laatinut TfH- tiedekunta, Garda, lokakuussa 1995.

Saksasta kääntänyt M. Raus).

© 11.02.2012 MTÜ Kinesioloogia Selts