KKK
Mis on kinesioloogia?
Sõna kinesioloogia tuleneb kreeka keelsest silbist " kin-", mis tähendab liikumist. See on õpetus liikumisest, mis baseerub Hiina
energiaõpetusel ja tegeleb energia ringlusega inimese kehas. Hiina energiaõpetuse kohaselt sõltub inimese tervis tema eluenergia vabast voolust. Kui see vool on blokeeritud energia tõttu takistatud, siis võivad tekkida kehalised vaevused, meeleolu muutused, hirmud ja kontsentratsiooni langus. Kinesioloogia vaatleb inimest kui ühtset tervikut: nii tema kehaline kui ka vaimne tervis on sõltuv eluenergia vabast voolust.

Mis on kinesioloogia eesmärk?
Kinesioloogia eesmärgiks on stress kindlaks teha ja inimene uuesti tasakaalu viia.Kinesioloogilises mõttes on inimene siis terve, kui ta on võimeline negatiivset stressi ikka ja jälle tasakaalu viima ja tema eluenergia saab vabalt voolata. Stressorid võivad olla pärit erinevatest valdkondadest: valest kehahoiakust, ebasobivast toidust, negatiivsetest tunnetest jms. Kinesioloogiliste meetodite abil saab tõsta inimese organismi energianivood, aktiveerida enesetervenduslikke jõude ja parandada selle abil tema tervist. olulise osa moodustavad siin harjutused, mida inimene ise oma energeetilise tasakaalu saavutamiseks teha saab. Kinesioloogia on eelkõige eneseabi meetod. 

Kuidas stressi kindlakstegemine praktiliselt toimib?
Vastavalt Hiina energiaõpetusele takistab stress eluenergia vaba voolu keha meridiaanides, see tähendab energia on blokeeritud. Iga meridiaan on seotud ühe või mitme lihasega. Kinesiolooga kasutab inimese lihaseid mõõduinstrumendina blokeeritud energia kindlakstegemiseks. Iga lihase testimiseks on erinev testiliigutus. Lõtvunud lihas näitabki, et energiaringlus meridiaanis on takistatud.

Mis on energiameridiaanid?
Meridiaanid on nähtamatud kanalid, millest voolab läbi eluenergia. On kaks keskliinimeridiaani, mis kulgevad piki keha keskjoont ja moodustavad omaette energiaringluse, olles ülejäänud kaheteistkümnele meridiaanile "patareiks". Viimastel on seos elunditega ning nad kulgevad kehas paarikaupa ja asetsevad paralleelselt. 

Kus ja millal sai kinesioloogia alguse?
Kinesioloogia arendas välja USA kiropraktik dr. George Goodheart 60.ndate aastate algul. Ta nimetas seda "rakenduslikuks kinesioloogiaks". Goodheart avastas üksikute lihaste seose energiameridiaanidega ning et meridiaani kindlate punktide mõjutamisega saab energiavoolu aktiveerida. Kindlate refleks- ja akupunktuurpunktide stimuleerimise abil suutis ta lihaseid tugevdada. Goodheart täiustas seda meetodit, mille keskpunktis on lihastest, kombineerides klassikalist meditsiini, kiropraktikat ja psühhoteraapiat, massazi, toitumisõpetust, homöopaatiat, loodusravi, psühholoogiat ja pedagoogikat. USA-s arvati Goodhearti "rakenduslik kinesioloogia" kiiresti tervendavate ametite hulka. 

Kuidas rakendatakse kinesioloogiat mujal maailmas?
Olen oma teadmised omandanud Saksamaal Rahvusvahelises Kinesioloogia Kolledzis. Seetõttu jutustan selle maa kogemustest. Saksamaale "imporditi" kinesioloogia 80.-ndate algul. Huvi selle meetodi vastu kasvab. Korraldatakse kursusi nii asjaarmastajatele kui ka meditsiinitöötajatele ja tervendaja õigusega inimestele. Kinesioloogiat rakendatakse erinevates valdkondades: klassikaliseses meditsiinis, hambaravis, psühhoteraapias, pedagoogikas ja loodusravis kui täiendavat diagnoosi- ja ravimeetodit. Saksamaal pakub tavainimestele kinesioloogia alaseid teadmisi lihase testimise ja harjutuste näol 1994. aastal esmakordselt ilmunud raamat "Kinesiologie. Aus dem Stress in die Balance" ("Kinesioloogia. Stressist tasakaalu" ), autorid Matthias Lesch ja Gabriele Förder. Nimetatud teosest on avaldatud juba seitsmes trükk. See on müügil sealsetes apteekides tervishoiu alast nõu andva kirjanduse hulgas.

Milline on kõige enam kasutatav meetod kinesioloogias?
Maailma ulatuses kõige enam laienenud kinesioloogia meetod on "Touch for Health".Lühendatult TfH ( Terveks puudutuse kaudu). See arendati välja 60.-ndate aastate lõpus California kiropraktiku John Thie poolt ja mida ta 70-ndate aastate algul esmakordselt õpetas eesmärgiga anda asjaarmastajatele kätte meetod hea tervise saavutamiseks ja haiguste ennetamiseks. Terapeutide jaoks vahendab TfH rakendusliku kinesioloogia põhiteadmist. TfH on kergelt õpitav ja sellel pole negatiivseid kõrvalmõjusid. TfH-s testitakse lihastesti abil meridiaanienergiat. Siin tulevad välja ka väikesed kõrvalekalded energeetilisel tasandil.

Millest juhinduvad kinesioloogia alal töötajad oma töös?
Väljaõppe saanud kinesioloogia meetodite rakendajad kohustuvad oma töös lähtuma Rahvusvahelise Kinesioloogia Kolledzi eetilistest põhialustest, mille kohaselt toetatakse seda, mis on antud isikus olemas; ei panda diagnoose meditsiinilises mõttes ega ravita midagi, kui selleks pole olemas vastavat õigust. Inimese energia tasakaalustatakse ja aktiveeritakse enesetervenduslikke jõude.

TfH instruktor Malle Raus
© 11.02.2012 MTÜ Kinesioloogia Selts